2011-2012
laurie sloan 2011-2012 Archival Inkjet print
Untitled
2012
Archival Inkjet print
33" x 24"

laurie sloan 2011-2012 Archival inkjet print
Untitled
2012
Archival inkjet print
33"x24"

laurie sloan 2011-2012 Archival inkjet print
Untitled
2013
Archival inkjet print
24"x33"

laurie sloan 2011-2012 Archival Inkjet Print
Untitled
2013
Archival Inkjet Print
24"x33"

laurie sloan 2011-2012 Archival inkjet print
Untitled
2012
Archival inkjet print
33"x24"

laurie sloan 2011-2012 Archival ink jet print
Untitled
2011
Archival ink jet print
24"x33"

laurie sloan 2011-2012 Archival ink jet print
Untitled
2011
Archival ink jet print
33"x24"

laurie sloan 2011-2012 Archival ink jet print
Untitled
2011
Archival ink jet print
33"x24"

laurie sloan 2011-2012 Archival ink jet print
Untitled
2011
Archival ink jet print
33"x24"

laurie sloan 2011-2012 Archival ink jet print
Untitled
2011
Archival ink jet print
33"x24"

laurie sloan 2011-2012 Archival ink jet print
Untitled
2011
Archival ink jet print
24"x33"

laurie sloan 2011-2012 Archival ink jet print
Untitled
2011
Archival ink jet print
33"x24"

laurie sloan 2011-2012 Archival ink jet print
Untitled
2011
Archival ink jet print
24"x33"

laurie sloan 2011-2012 Archival Ink jet print
Untitled
2011
Archival Ink jet print
33"x24"

laurie sloan 2011-2012 Archival ink jet print
Untitled
2011
Archival ink jet print
33"x24"

laurie sloan 2011-2012 Archival ink jet print
Untitled
2011
Archival ink jet print
33"x24"

laurie sloan 2011-2012 Archival ink jet print
Untitled
2011
Archival ink jet print
33"x24"